A Horta d’Obradoiro
Rúa das Hortas, 16, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña
15705 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 03 13 75
Url: http://ahortadoobradoiro.com