AFRISKI RESORT
Lesotho
Lesotho Lesotho
Teléfono: +266 5954 4734
Url: http://afriski.net