Lao Kitchen
140/01, Unit 15, Rue Hengboun, Baan Anou, Vientiane, Laos
Vientiane Laos
Teléfono: +856 21 254 332