Panza Kuopio
Ajurinkatu 26, 70110 Kuopio, Finland
70110 Kuopio Finland
Teléfono: +358 44 7060800
Url: http://panza.fi